JLK darbojas kopš 1999.gada, oficiāli reģistrēta 2001.gadā.

Daudzu gadu laikā JLK ir uzkrājis lielu pieredzi darbā ar jaunatni un jaunatnes politikas veidošanā vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī.

JLK sadarbojas ar dažādām valsts un pašvaldību institūcijām Latvijā un ārpus Latvijas, nevalstiskām organizācijām Latvijā un ārpus Latvijas un Eiropas līmeņa institūcijām un organizācijām, kā arī ir izveidojis plašu jaunatnes jomas ekspertu tīklu, piesaistot tos dažādu iniciatīvu īstenošanā.

JLK darbojas kā resursu centrs ikvienam, kurš ieinteresēts darba ar jaunatni un jaunatnes politikas attīstībā.

JLK darbojas partnerības un sadarbības veidošanas jomā, vada  dažādas apmācības un sniedz konsultācijas.