Biedrība "Jaunatnes līderu koalīcija", D.Brantkalna 10-68, Rīga, LV-1082


Norēķinu konts ziedojumiem:

AS SWEDBANK, HABALV22, LV58HABA0551008226319Valde
  • Inese Šubēvica, valdes priekšsēdētāja
  • Vita Brakovska, valdes loceklis


Kā Kļūt Par Biedru? Statūti (4.nodaļa)

Gada pārskati   2019  (Gada ziņojums), 2018 (Gada ziņojums), 2017 (Gada paziņojums), 2016 (Gada paziņojums)

JLK Ilgtspējīgas darbības plāns 2020-2024

Līdzdalības fonda Nolikums

Brīvprātīgā darba programma

Logo

Verify