JLK kopš 2001.gada sadarbojas ar Latvijas pašvaldībām Jaunatnes politikas attīstības jomā.


2017.-2020.gadā JLK īsteno sadarbību jaunatnes līdzdalības pasākumu jomā, darbā ar jaunatni iesaistīto personu apmācību jomā un jaunatnes politikas plānošanas dokumentu izstrādes jomā ar mērķi veicināt jaunatnes politikas attīstību pašvaldībās, ar:

- Alūksnes, Beverīnas, Brocēnu, Dobeles, Gulbenes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jūrmalas, Kokneses, Krustpils, Ķekavas, Lielvārdes, Limbažu, Madonas, Mālpils, Ozolnieku, Pļaviņu, Preiļu, Rīgas, Rūjienas, Salas, Siguldas, Tukuma, Vecpiebalgas pašvaldībām,

- biedrībām "Eiropas Latviešu apvienība", "Baltijas Reģionālais fonds" (Izglītības un zinātnes ministrijas uzdevumā), "Solis Tuvāk", "Sadarbības Platforma", "Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija", "Latvijas Jaunatnes padome", "Latvijas Bērnu labklājības tīkls", "IMKA Latvija", "Latvijas Sarkanais krusts", "Sociālās inovācijas centrs", "Kalsnavas jaunieši", "Iespēju durvis", "Zaļais meridiāns", "Zied Zeme", "Pierīgas Partnerība", "Latvijas Pilsoniskā alianse".

JLK  darbojas arī ārpus Latvijas gan īstenojot jauniešu apmaiņas, apmācību, pētniecības, līdzdalības, brīvprātīgā darba, jaunatnes politikas pasākumus, gan sadarbojoties ar Eiropas institūcijām jaunatnes jomas ekspertu darba grupās.