EJAM DABĀ vol4. - pavasaris 2022

Mēs ticam, ka daba ir mūsu labākais ārsts. Ir tikai jāatrod ceļš pie tās!”, projekta vadītāja un āra dzīves pasākumu praktiķe Inese Šubēvica

23.aprīlī 17 Irlavas pamatskolas 5.-9.klases audzēkņi piedalījās biedrības “Jaunatnes līderu koalīcija” sadarbībā ar Irlavas pamatskolu organizētā āra dzīves pasākumā “Ejam dabā!” vol.4.

Šoreiz pasākums bija veltīts gan jaunu Tukuma novada dabas teritoriju iepazīšanai, gan jaunu zināšanu par āra dzīves piedzīvojumiem apgūšanai un svinīgam projekta noslēgumam, piedaloties turnīrā.

Pasākums sākās pie Bikstu stacijas, kur dalībnieki mazliet vairāk uzzināja par dienas plāniem, vienojās par drošības pasākumiem un noteikumiem visa pasākuma laikā.  Piedzīvojums turpinājās, ejot pa stigām, takām un laukiem. Pasākuma dalībnieki iepazinās ar Katvarkalna dabas parku un ieelpoja prieku, lūkojoties uz Jaunpili no Kartavkalna. Jaunpilī dienasvidū dalībniekus sagaidīja siltas pusdienas, tēja, kliņģeris un ugunskurs.

Viduslaiku sētas “Niedru lija” saimnieki bija sagatavojuši īstu Vidusslaiku turnīru - jaunieši gan vairāk varēja uzzināt par ikdienas dzīvi viduslaikos, gan sacensties dažādās disciplīnās, kas aktuālas bija Viduslaikos - mešana ar cirvi, šķēpu, šaušana ar loku un arbaletu, gan arī izklaidēties, pielaikojot Viduslaiku bruņas un fotogrāfējoties.

“Ejam dabā” pasākums arī šoreiz pārsteidza jauniešus ar bagātīgu informatīvo bāzi, gan par dabas parādībām, gan par praktiskiem āra dzīves pasākumu organizēšanas aspektiem, gan arī bija iespēja kopā nosvinēt piedzīvojumiem pagātīgo projektu.

Projekts “Ejam dabā!” ir iedvesmojis Irlavas pamatskolas jauniešus jauniem piedzīvojumiem un jācer, ka Tukuma novada pašvaldības Jauniešu iniciatīvu konkursā tiks iegūts finansējums jaunam piedzīvojumam jau šovasar. Turēsim īkšķus!

Pasākums tika organizēts ar Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001) atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” ietvaros piešķirto finansējumu.

Liels paldies visiem dalībniekiem par sirsnīgu kopābūšanu dabā, vecākiem par atbalstu un Pavasara pasākuma vadītājiem Ēvaldam, Kasparam un Inesei - par izturību!


Informāciju sagatavoja - Inese Šubēvica, projekta vadītāja, proj@inbox.lv, 29209607