"Social Inclusion in Youth centers" (2017-2019)

Projekta mērķi ir iegūt jaunu pieredzi un zināšanas, dalīties sasniegumos, attīstīt un veidot darba vidi Jauniešu centriem ērtāku un kvalitatīvāku, kā arī izveidot sociālās iekļaušanas programmu savam Jauniešu centram īstenošanai ilgtermiņā! Projekts tiek īstenots līdz 2019.gada oktobrim sadarbībā starp partneriem Slovēnijā, Igaunijā, Vācijā un Latvijā. Projektu Latvijā koordinē biedrība “Jaunatnes līderu koalīcija” (JLK).

Projekta ietvaros tiks īstenotas vairākas aktivitātes Jauniešu centru pārstāvjiem:

  • Studiju vizīte Vācijā 2018.gada 9.-15.aprīlis;

  • Studiju vizīte un partneru tikšanās Latvijā 2018.gada 30.jūlijs – 2.augusts;

  • Starptautiskas apmācības Slovēnijā 2018.gada 1.-8.oktobris;

  • Nacionālie semināri par sociālo iekļaušanu un sociālās iekļaušanas programmu izstrādi Jauniešu centros 2018.gada novembrī - 2019.gada februārī;

  • konsultācijas un atbalsts sociālās iekļaušanas programmu izstrādē un plānoto pasākumu īstenošanā un izvērtēšanā 2018.gada novembris – 2019.gada augusts;

  • projekta noslēguma konference 2019.gada 3.septembrī Jūrmalā, Latvijā;

  • sadarbība publicitātes un labās prakses nodošanā;

  • nacionālais ziņojums par sociālo iekļaušanu jaunatnes jomā;

  • Vadlīnijas par sociālo iekļaušanas programmu izveidi Jauniešu centros;

  • Jauniešu centros īstenotie pilotprojekti.

Projektā no Latvijas puses ir iesaistījušies 12 Jauniešu centri no Brocēnu, Tukuma, Dobeles, Jūrmalas, Limbažu, Madonas, Rūjienas un Gulbenes pašvaldībām un biedrība IMKA Latvija.

Project is financed by EU program Erasmus+: Youth