AIZSNIEGT ZVAIGZNES!
Biedrība "Jaunatnes līderu koalīcija" darbojas darba ar jaunatni un jaunatnes politikas jomā vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī jau 20 gadus. Vēlies sadarboties? Sazinies ar mums!

AktuālI

JLK ikdienā īsteno neformālās izglītības (NFI) iniciatīvas daudzveidīgos virzienos.


Šī brīža aktuālie projekti:


Projektā "Social inclusion in Youth centers" (Sociālās iekļaušanas programmas Jauniešu centros) ir aizvadītas virkne aktivitātes - tapis Nacionālais ziņojums par sociālo iekļaušanu (http://way-to-think.mozello.lv/materiali/sociala-ieklausana/), Jauniešu centru pārstāvji ir piedalījušies Studiju vizītē Vācijā, partneru tikšanās Latvijā, starptautiskās apmācībās Slovēnijā un nacionālā seminārā Latvijā. Šobrīd 12 Jauniešu centri no visas Latvijas ir izstrādājuši Sociālās iekļaušanas pasākumu programmas un tās īsteno. 

Par projekta rezultātiem un pieredzes stāstiem plašāk būs iespēja uzzināt, kā arī piedalīties lekcijās un meistarklasēs ikviens interesents varēs 3.septembrī projekta Noslēguma konferencē.


Ir publicēti projekta "Baltic youth research(ers) up-graded: long term impact on youth field“ (Jauna pieeja jaunatnes jomas pētniecībai Baltijas jūras valstīs: ilgtermiņa ietekme jaunatnes jomā) rezultāti https://www.facebook.com/YouthMigration/ vai šajā mājas lapā sadaļā Materiāli > Jauniešu migrācija.

 
JLK ilgtermiņa iniciatīvas:

"Līdzdalības fonds" ir iniciatīva, kuras ietvaros jauniešiem tiek sniegts atbalsts dalībai jaunatnes politikas un darba ar jaunatni attīstības pasākumos.  2018.gadā sadarbībā ar Siguldas novada domi ir izveidots īpašs "Jaunatnes līdzdalības fonds" jauniešiem, kas dzīvo, mācās vai strādā Siguldas novadā  https://www.sigulda.lv/public/lat/jaunumi/16328/  

"Jaunatnes politikas attīstība Latvijas pašvaldībās" ir iniciatīva, kuras ietvaros JLK attīsta sadarbību ar dažādām pašvaldībām Latvijā, sniedz konsultācijas, līdzdarbojas jaunatnes politikas plānošanas dokumentu izstrādē un veicina darba ar jaunatni attīstību pašvaldībās.

"Brīvprātīgā darba programma" ir  iniciatīva, kuras ietvaros ikvienam jaunietim ir iespēja iesaistīties brīvprātīgajā darbā, apgūt jaunas prasmes un zināšanas. Galvenais uzsvars šajā programmā tiek likts uz iniciatīvām, kas veicina starppaudžu sadarbību, sadarbību starp dažādām sociālām un dažādu tautību grupām un līdzdalību jaunatnes politikas pasākumos.

drīzumā

Drīzumā mājas lapas sadaļā MATERIĀLI tiks ievietoti jauni materiāli dažādās tematikās, kas skar darbu ar jaunatni un jaunatnes politiku. Jau šobrīd šajā sadaļā Jūs varat skatīt dažādus materiālus par kritisko domāšanu/medijpratību, neformālās izglītības metodes, materiālus sociālās iekļaušanas jomā, jauniešu migrācijas un globālās izglītības jomā.


[Šobrīd mājas lapa ir publicēta testa režīmā. Jau pavisam drīz mājas lapā sagaidāmas vizuālas un saturiskas izmaiņas. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!] .