Kopš 2010.gada JLK aktīvi Latvijas diasporas jauniešu iesaistē norisēs Latvijā un sadarbībā ar Latviju.


Kopā ar partneriem un Eiropas Latviešu biedrību īstenoti vairāki diasporas jauniešu iesaistes pasākumi Latvijā (brīvprātība, uzņēmējdarbība, līdzdalība).

Kopā ar latviešu biedrībām Francijā, Lielbritanijā un Zviedrijā īstenoti informatīvi/izglītojoši pasākumi diasporas jauniešiem viņu mītnes valstīs.


Radošā kopādarbošanās ir efektīvs līdzeklis jauniešu sadarbībai, mācīšanās, izzināšanai.

2020.gadā JLK sadarbībā ar Pīterboro latviešu apvienību Lielbritānijā īstenoja daudzveidīgus pasākumus Latvijas diasporai Lielbritānijā. Šeit vairāk par Latvijā-Lielbritānijā dzīvojošo Latvijas valstspiederīgo jauniešu radošo darbu plenēru "kad radām?!..." Ziņas_Raksti
 
2022.gadā JLK sadarbībā ar biedrību "Mellenes" un Latviešu biedrību asociāciju Apvienotajā karalistē (Latvian Community association in the UK www.lcait.uk) īstenoja projektu “Radām Latviju!”. Pateicoties sadarbībai ar Eiropas Latviešu apvienību 2022.gadā Pīterboro tika īstenota jauniešu nometne "kad radām?!... (vol.2).

2023.gadā sadarbībā ar Latviešu biedrību asociāciju Apvienotajā karalistē un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas mācībspēkiem tika īstenota latviešu kultūras un sporta nometne "Radām kopā!" (www.radamlatviju.lv > Jauniešu nometne 2023 UK). 

Projekti diasporas jauniešiem atspoguļoti interneta vietnē www.radamlatviju.lv, kuras attīstībā aicinām iesaistīties ikvienu interesentu!