Kopš 2010.gada JLK aktīvi Latvijas diasporas jauniešu iesaistē norisēs Latvijā un sadarbībā ar Latviju.


Kopā ar partneriem un Eiropas Latviešu biedrību īstenoti vairāki diasporas jauniešu iesaistes pasākumi Latvijā (brīvprātība, uzņēmējdarbība, līdzdalība).

Kopā ar latviešu biedrībām Francijā, Lielbritanijā un Zviedrijā īstenoti informatīvi/izglītojoši pasākumi diasporas jauniešiem viņu mītnes valstīs.


Radošā kopādarbošanās ir efektīvs līdzeklis jauniešu sadarbībai, mācīšanās, izzināšanai.

Piemēram, 2020.gadā JLK sadarbībā ar Pīterboro latviešu apvienību Lielbritānijā īstenoja daudzveidīgus pasākumus Latvijas diasporai Lielbritānijā. Šeit vairāk par Latvijā-Lielbritānijā dzīvojošo Latvijas valstspiederīgo jauniešu radošo darbu plenēru "kad radām?!..." Ziņas_Raksti
 
2022.gadā JLK sadarbībā ar biedrību "Mellenes" un Latviešu biedrību asociāciju Apvienotajā karalistē (Latvian Community association in the UK www.lcait.uk) īstenoja projektu “Radām Latviju!”.

Projekta “Radām Latviju!” mērķis ir saglabāt diasporas bērnu Lielbritānijā saikni ar Latviju un stiprināt bērnu nacionālo identitāti.

Lai sasniegtu projekta mērķi, projekta ietvaros Straumēnos un Pīterboro tiks organizēta 7 dienu kultūras nometne “Radām Latviju!” (diennakts), kurā piedalīsies 15 dalībnieki no Lielbritānijas un Latvijas vecumā 8-12 gadiem, no kuriem vismaz 50% būs Latvijas diasporas Lielbritānijā dalībnieki. Nometnes darba valoda – latviešu. Nometnes laikā tās dalībnieki iepazīs Latviešu valodu, vēsturi un kultūru, gūstot iedvesmu radošajiem darbiem, kuri tiks apkopoti digitālā radošo darbu izstādē nometnes noslēgumā. Projekta īstenošanā piedalīsies 4 pastāvīgi nometnes darbinieki un 2 brīvprātīgie – visi ar pieredzi līdzīgu pasākumu organizēšanā un norisē. Nometnes laikā radīto darbu digitālā izstāde būs pieejama apmeklētājiem iedvesmai bez maksas arī pēc nometnes norises.Projekta kopējais budžets ir 16,000.00 EUR, kas ietver dalībnieku ieguldījumu 2,000.00 EUR apmērā (apdrošināšana, ceļa izdevumi, piemiņas dāvanas, materiāli mājas darbu izveidei) un 14,000.00 EUR finansējums no Latvijas valsts budžeta. Projekts tiek īstenots laika periodā Janvāris-Septembris, 2022. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta laikā tapa interneta vietne www.radamlatviju.lv, kuras attīstībā aicinām iesaistīties ikvienu interesentu!