EJAM DABĀ vol.2


Mēs ticam, ka daba ir mūsu labākais ārsts. Ir tikai jāatrod ceļš pie tās!”, projekta vadītāja un āra dzīves pasākumu praktiķe Inese Šubēvica

17.oktobrī 13 Irlavas pamatskolas 5.-9.klases audzēkņi piedalījās biedrības “Jaunatnes līderu koalīcija” sadarbībā ar Irlavas pamatskolu organizētā āra dzīves pasākumā “Ejam dabā!” vol.2.

Pasākums sākās jau Irlavā, kur dalībnieki mazliet vairāk uzzināja par dienas plāniem, vienojās par drošības pasākumiem un noteikumiem visa pasākuma laikā, veidoja savus ceļojuma dezinfekcijas maisiņus, saņēma enerģijas devas un izvēlējās sev noderīgas dāvaniņas āra dzīves pasākumiem no organizatoriem. Pēc neliela pārbrauciena, jaunieši bija gatavi upingam (jeb krastingam) šoreiz “Ejam dabā” bija veltīts Lāčupītes krasta līnijas iepazīšanai, gleznainu dabas skatu atklāšanai, upes faunas un floras izzināšanai un piedzīvojumu (atšķirīgas pieredzes) meklēšanai. Upingi (jeb krastingi) – upju krastu iepazīšana – kļūst arvien populārāka Latvijā un nu arī Irlavas pamatskolas skolēniem ir šāda pieredze.

Annija: “Man ļoti patika pārgājiens, patika sarunas pārgājiena laikā, kompānija un pusdienas vispār bija super.”

Toms: “Man patika tas, ka gājām pa nezināmu, lielu koku mežu un līkumainas meža upes krastu, redzējām bebru mājas un lielus sakritušus kokus.”

Alise: “Man ļoti patika, bija sajūta ka esam vieni paši lielā mežā, kopā kompānijā bija ļoti interesanti, nemanot nogājām 10 km.”

Osvalds: “Bija ļoti interesanti visiem bariņā iet pa nezināmām vietām, pusdienas bija ļoti garšīgas un forši ka ēdām mežā.”

Aigars: “Man ļoti patika pārgājiens, bija interesanti, tādu vajadzētu atkārtot.”

Visi skolēni bija lielā sajūsmā par pārgājienam izvēlēto formātu, pusdienām mežā – ne katru dienu ir iespēja baudīt siltas picas meža vidū. Pēc dalībnieku vērtējuma pasākums izdevies par visiem 100% vai kā teica Kristiāns:”Dodu 15 no 10!”

“Ejam dabā” pasākums arī šoreiz pārsteidza jauniešus ar bagātīgu informatīvo bāzi gan par dabas parādībām, gan par praktiskiem āra dzīves pasākumu organizēšanas aspektiem, gan arī bija iespēja papildus līdzdarboties darbīgajās pieturās.

Pasākums tika organizēts ar Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001) atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” ietvaros piešķirto finansējumu.

“Āra dzīves pasākumi gūst lielu atsaucību. Biedrībā esam lēmuši, ka no Līdzdalības fonda, ko uztur biedrība, arī turpmāk finansēsim šos pasākumus, sedzot papildus izmaksas. Šādi pasākumi dod iespēju jauniešiem atgriezties jaunā normālībā daudz ātrāk. Āra dzīves pasākumu pievienotā vērtība ir neizmērāma!”, Inese Šubēvica, biedrības valdes priekšsēdētāja.

Liels paldies visiem dalībniekiem par sirsnīgu kopābūšanu dabā, vecākiem par atbalstu un vadītājiem Ēvaldam, Kasparam un Inesei - par izturību! Paldies “Kvazi Pizza” kolektīvam par gardum gardām picām. Paldies visiem biedrības “Jaunatnes līderu koalīcija” Līdzdalības fonda atbalstītājiem – tas deva iespēju pasākumā piedalīties vairāk dalībniekiem, kā sākotnēji bija iecerēts projektā.