Baltic youth research(ers) up-graded: long term impact on youth field" (2017-2018)


Projekta mērķis ir apzināt jauniešu migrācijas problemātiku Latvijā, Lietuvā un Polijā, un sagatavot ieteikumus politikas veidotājiem sekmīgu migrācijas rīcībpolitikas aktivitāšu izstrādei un ieviešanai.

Projekta ietvaros tiks sagatavots pētījums par jauniešu migrāciju Latvijā, nacionālo ziņojumu analīze, īstenotas apmācības un nacionālais seminārs personām, kas strādā ar jauniešiem un kas tiks veltīts migrācijas tematikai, kā arī noslēgumā tiks organizēta starptautiska konference Lietuvā, kur dalībnieki no dažādām valstīm meklēs labākos risinājumus jauniešu migrācijas jomā.

Visi projekta laikā tapušie materiāli un dažādi papildus materiāli tiek publicēti šajā mājas lapā sadaļā Materiāli > Jauniešu Migrācija -Globālā izglītība.


Project is financed by EU program Erasmus+: Youth