“Baltijas valstu partnerība cilvēktiesību un pilsoniskās izglītības jomā” (2016-2017)

Biedrība “Jaunatnes līderu koalīcija” aicina vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogus, jauniešu centru darbiniekus un bērnu un jauniešu sociālās aprūpes iestāžu darbiniekus, kas ikdienā organizē izglītojošas aktivitātes jauniešiem, piedalīties projektā “Baltijas valstu partnerība cilvēktiesību un pilsoniskās izglītības jomā” (Baltic Partnerships for Human Rights Education (HRE) and Education for Democratic Citizenship (EDC)).

Cilvēktiesību un pilsoniskā izglītība ieņem arvien pieaugošu lomu Latvijas izglītības sistēmā. Šis projekts ir izveidots ar mērķi sniegt plašākas iespējas pedagogiem un jauniešu centru darbiniekiem uzzināt vairāk par to, kā ar jauniešiem runāt par interneta mediju saturu caur kritiskās domāšanas prizmu un kā dažādu strīdīgu tēmu*, piemēram, politika, reliģija, seksuālā piederība, vardarbība, drošība, u.c., aplūkošanu integrēt mācīšanās procesā, t.sk. kā caur neformālās izglītības metodēm dažādot mācību procesu strīdīgu tēmu apskatē.
Jauniešu izglītošana un izglītošanās ir galvenais profilakses un aizsardzības instruments kopienā un sabiedrībāpret sociālo ļaunumu (piemēram, jauniešu ekstrēmismu un radikalizēšanos), ksenofobiju un diskrimināciju, vardarbību un naida runu, ticības zudumu politikai un politiķiem, kā arī darbojas kā taupības pasākums, u.c., jeb galvenais instruments negatīvo seku mazināšanā cilvēktiesību un pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā.

Projekts sastāv no vairākām daļām: ievadseminārs tematikā (13.-16.marts), pilotprojektu īstenošana Latvijas skolās un jauniešu centros (marts-maijs), labās prakses apkopošana un prezentēšana (jūnijs-augusts) un starptautiska noslēguma konference Igaunijā (septembris).
Projekta ievadsemināri tiks organizēti Jūrmalā un Daugavpilī, latviešu un krievu valodās. Pilotprojektu īstenošana tiks organizēta no projekta dalībnieku puses izglītības iestādēs un jauniešu centros, kuros viņi ikdienā strādā.
Labās prakses apkopošana, prezentēšana un labāko pilotprojektu izvēle tiks organizēta neklātienē vai klātienē Rīgā, atbilstoši projekta dalībnieku lēmumam un iespējām. Pēc noslēguma konferences, kas plānota Tallinā, Igaunijā, 29.septembrī, konferences dalībnieki sagatavos publikāciju un kopā ar konferences prezentācijām un projekta rezultātiem tie būs ērti pieejami ikvienam interesentam interneta vidē izmantošanai ikdienas darbā.

Projekta pasākumi tiks balstīti uz Eiropas Padomes sagatavotā un projekta ietvaros latviešu un krievu valodā tulkotā metodiskā materiāla pedagogiem “Kā attīstīt skolēnu prasmes novērtēt plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos pieejamo informāciju” / “Kā mācīt strīdīgas tēmas” piedāvāto saturu.

2017.gada 17.oktobrī Tallinā, Igaunijā notika projekta noslēguma konference. JLK konferencē dalījās ar projekta laikā sasniegtajiem rezultātiem un uzskatāmi parādīja, ka jauniešu līdzdalība nav tikai idejas, bet reāli paveikts darbs.

Paldies visiem Latvijas delegācijas pārstāvjiem par līdzdalību un aktīvu iesaisti pasākuma norisē.

Fotogrāfijas no noslēguma konferences varat skatīt šeit:
 https://www.flickr.com/photos/136478360@N05/albums/72157687741405224

Latvijas prezentācija informācijai un iedvesmai Projekta_rezultati_Latvija.pdf

* Tēmas, kuras apspriešana raisa spēcīgas emocijas un veicina viedokļu dažādību kopienā un sabiedrībā